Pałac w Gaworzycach

Inwestor:

Urząd Gminy w Gaworzycach

Obiekt:

obiekt zabytkowy/ konserwatorsko- budowlane

Lokalizacja:

Gaworzyce